Міжнародна діяльність

Члени групи забезпечення освітніх програм Право регулярно беруть участь у міжнародних школах прав людини, форумах та проєктах за підтримки ОБСЄ, Фонду Сороса, Ради з міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX.

Науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками міжнародних наукових конференцій, стажувань за кордоном (https://law.sspu.edu.ua/news/45-mizhnarodne-stazhuvannya-innovatsiji-v-nautsi-vikliki-suchasnosti, https://law.sspu.edu.ua/news/94-mizhnarodne-stazhuvannya), авторами публікацій у наукових закордонних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз.

Згідно договорів про співпрацю з іноземними ЗВО, кафедра права та методики викладання правознавства є співорганізатором проведення щорічної Міжнародної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» спільно з Молдавським Державним Університетом (Молдова), Університетом політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина (Молдова), Кишиневським державним педагогічним університетом імені I. Creanga (Молдова), Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини (Біларусь), Східно-Казахстанським державним університетом імені С. Аманжолова (Казахстан), Термезьким державним університетом імені Ойбека (Узбекістан), Північним національним університетом м. Іньчуань (КНР), Державним університетом м. Піза (Італія), Бартинським університетом (Туреччина), Школою професійної освіти Університету Ere (Туреччина), Туркменським державним педагогічним університетом імені Сейітназара Сейді (Туркменістан), Азербайджанською державною морською академією (Азербайджан).

СумДПУ імені А.С. Макаренка укладено Міжуніверситетську угоду про освітню і наукову співпрацю між Вищою технічною школою в Катовіцах (Польща), в межах якої здійснюються наукові стажування та публікації викладачів (https://law.sspu.edu.ua/news/21-evropa-nash-spilnij-dim).

Згідно Меморандуму про співпрацю з Варненським вільним університетом ім. Черноризця Храбра, магістри спеціальності 081 Право мають можливість отримувати «подвійні» дипломи.

У науковій бібліотеці університету є доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science, що дає можливість учасникам освітнього процесу ознайомлення з сучасними науковими тенденціями. Доступ забезпечується в локальній мережі університету та бібліотеки https://library.sspu.edu.ua/.

Освітні програми кафедри передбачають ознайомлення здобувачів вищої освіти зі світовими науковими здобутками в галузі права, обмін інформацією та досвідом в аспекті формування академічної культури дослідника в освітньому просторі, популяризації результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти, презентацію науково-методичних праць, заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності через гостьові лекції досвідчених педагогів та юристів-практиків зарубіжних країн у межах проєктів.

Для здобувачів вищої освіти в університеті створені можливості індивідуальної академічної мобільності у межах участі у програмах проєкту Еразмус+ та інших програм, грантів, стипендій тощо https://sspu.edu.ua/nauka/stypendii-i-granty

© 2021 Кафедра права та методики викладання правознавства.
При копіюванні текстової інформації і фотографій посилання на сайт обов'язкове.

Меню