Previous Next

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Право

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

24-25 лютого в межах акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбулось ряд онлайн зустрічей експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, серед яких: з потенційними роботодавцями, викладачами, здобувачами вищої освіти, адміністрацією та іншими зацікавленими сторонами.

З роботодавцями обговорювалися особливості працевлаштування випускників, питання удосконалення освітньо-професійної програми й важливість практичної складової у навчальному процесі.

Викладачі ділилися досвідом формування soft skills під час навчального процесу. Розповідали, що вивчення освітніх компонентів упродовж навчання на ОП відбувається за допомогою активних тренінгових форм та методів, які сприяють максимальному використанню потенціалу, знань і досвіду кожного здобувача вищої освіти, а вибір форм і методів навчання відповідає принципам студентоцетрованого підходу.

Здобувачі розповідали, як вони залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП; яким чином вони можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін. Говорили про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; про академічну доброчесність; про процедури врегулювання конфліктних ситуацій тощо.

Студентське самоврядування продемонструвало, яким чином воно бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП.

Також експерти оглянули матеріально-технічну базу, що використовується під час реалізації освітньої програми та соціальну інфраструктуру Університету.

Щиро дякуємо шановним експертам, а також усім, хто активно долучився до всіх етапів процесу акредитації!

Меню

Мій розклад