ОПП 2019

Дисципліна

Анотація

Силабус

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Історія та культура України download download
Іноземна мова download download
Філософія download download
Українська мова за професійним спрямуванням download download
ІКТ   download
Фізичне виховання download download

Цикл професійної підготовки

Психологія (за проф. спрямуванням) download download
Теорія держави і права download

download

Конституційне право України download

download

Історія держави і права України download

download

Історія держави і права зарубіжних країн download

download

Державне право зарубіжних країн download

download

Основи римського права download

download

Філософія права download

download

Вступ до права ЄС download

download

Юридична деонтологія download

download

Судові та правоохоронні органи download

download

Адміністративне право download

download

Адміністративний процес download

download

Цивільне право download

download

Цивільний процес download

download

Сімейне право download

download

Кримінальне право download

download

Кримінальний процес download

download

Кримінологія download

download

Господарське право download

download

Господарський процес download

download

Трудове право download

download

Курсова робота з Кримінального права download

 

Курсова робота з Господарського права download

 

Вибіркові компоненти ОП

2.1 Вибір із циклу професійної підготовки

Забезпечення прав людини / Практика Європейського суду з прав людини downloaddownload

downloaddownload

Історія вчень про державу і право / Правові вчення ХХ століття downloaddownload

downloaddownload

Нотаріат / Адвокатура downloaddownload

downloaddownload

Судова риторика / Юридична конфліктологія downloaddownload

downloaddownload

Правова статистика / Нормативне забезпечення та організація статистики в Україні downloaddownload

downloaddownload

Митне право / Податкове право downloaddownload

downloaddownload

Житлове право / Земельне право downloaddownload

downloaddownload

Криміналістика / Кримінально-виконавче право downloaddownload

downloaddownload

Сучасне міжнародне становище / Інтеграційні та глобалізаційні процеси сучасного світу downloaddownload

downloaddownload

Міжнародне право / Міжнародне приватне право downloaddownload

downloaddownload

Основи гендерної політики / Європейське антидискримінаційне право downloaddownload

downloaddownload

Теорія правозастосування / Теорія правотворчості downloaddownload

downloaddownload

Методика викладання правознавства / Вибрані питання методики викладання правознавства downloaddownload

downloaddownload

Порівняльне правознавство / Порівняльне цивільне право і процес downloaddownload

downloaddownload

Юридичний практикум / Основи юридичної клінічної практики downloaddownload

downloaddownload

2.2 Вибір із циклу загальної підготовки

Філософські студії Логіка / Соціологія / Релігієзнавство downloaddownloaddownload downloaddownloaddownload

Практична підготовка

Ознайомча практика «Вступ до фаху»   download
Навчальна практика на підприємствах, установах та організаціях   download
Виробнича практика в судових та правоохоронних органах   download

Підсумкова атестація

Атестаційний екзамен   download
© 2022 Кафедра права та методики викладання правознавства.
При копіюванні текстової інформації і фотографій посилання на сайт обов'язкове.

Меню

Мій розклад