Про кафедру

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ІСТОРІЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра права та методики викладання правознавства була створена згідно рішення Вченої ради, як кафедра культурології і права 06.09.2016 року. Наказом № 405 від 24.10.2016 року з 01.11.2016 року її було перейменовано в кафедру права та міжнародних відносин. Згідно рішення вченої ради університету від 30.10.2017 року з 01 вересня 2018 року кафедру права та міжнародних відносин перейменовано в кафедру права та методики викладання правознавства.

Створення кафедри передусім пов’язано зі стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та необхідністю підготовки кваліфікованих фахівців у галузі права, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання в подальшій професійній діяльності.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КАФЕДРИ Є

 • навчально-методичне та наукове викладання профілюючих дисциплін;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості й людської гідності;
 • формування у студентів правової культури, умінь і навичок науково-дослідної роботи, самостійності, ініціативи, творчих здібностей;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів з актуальних проблем права;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг;
 • участь у розробці ОПП, ОКХ, навчальних і робочих планів спеціальності.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідна робота;
 • організаційно-методична робота;
 • робота з виховання студентів;
 • громадська робота.

Кафедра є випусковою за спеціальністю та напрямом підготовки «Право» і наділена відповідним обсягом прав та обов’язків, несе відповідальність за якість підготовки висококваліфікованих працівників, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями й здатні використовувати їх у своїй подальшій роботі.

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на тому, що система сучасної вищої юридичної освіти – це синтез актуальних знань в області світоглядних, фундаментальних та прикладних правничих наук, а також інших близьких за предметом дослідження соціогуманітарних наук.

Загалом на кафедрі працюють 8 науково-педагогічних працівників та старший лаборант.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри протягом останніх 5 років підвищили свою кваліфікацію. Базами для підвищення кваліфікації стали:

 • Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за програмою підготовки керівників структурних підрозділів МОН України, Державної інспекції навчальних закладів України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
 • Національна академія прокуратури України;
 • юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус;
 • Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність «Англійська мова»;
 • Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;
 • юридичний факультет Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбъра.

Викладачі кафедри є гарантами та членами проектних груп освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 081 Право. Вони активно співпрацюють зі спеціалізованими вченими радами країни: готують відгуки на дисертаційні дослідження та автореферати дисертацій, а також виступають в якості офіційних опонентів. Науковці проводять роботу в якості членів редакційних колегій збірників наукових праць; беруть активну участь у роботі шкіл з прав людини; є членами журі конкурсів студентських наукових робіт.

Протягом навчального року кафедра проводить в університеті дні правових знань, на які запрошуються працівники правоохоронних органів, управління юстиції, адвокати, правозахисники.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Кафедра підписала угоди та налагодила тісну й плідну наукову співпрацю з судовими та правоохоронними органами, навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя, серед яких: Варненський Вільний Університет «Черноризець Храбър» Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Освітній дім прав людини в Чернігові, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Координаційна рада молодих юристів, Національна поліція України в Сумській області, Головне територіальне управління юстиції в Сумській області, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області, Головне управління Державної фіскальної служби у Сумській області, Управління державної міграційної служби України у Сумській області, Управління державної пенітенціарної служби України в Сумській області, Центр надання адміністративних послуг у м. Суми, ТОВ «Укразіягруп», Сумський обласний центр зайнятості, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Правове управління Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради.
КАФЕДРА ПРАВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА
ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ БАКАЛАВР ТА МАГІСТР
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО
 ФОРМИ НАВЧАННЯ
денна | заочна
 УМОВИ НАВЧАННЯ
бюджет | контракт

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПРАВО
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

рецензії на освітньо-професійну програму

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, має прикладний характер; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в правовій сфері та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни та розділи, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні викладати повний цикл правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та методики навчального процесу, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, а також надавати послуги незалежного посередника (медіатора) на професійній основі.

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)

Випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з права» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт:

 • секретар судового засідання
 • секретар суду
 • помічник приватного детектива
 • помічник судді
 • помічник юриста
 • помічник-консультант народного депутата України
 • державний виконавець
 • оперуповноважений
 • інспектор патрульної служби
 • командир відділення (органи внутрішніх справ)
 • молодший інспектор (органи внутрішніх справ)
 • помічник дільничного інспектора поліції
 • помічник оперуповноваженого
 • помічник слідчого
 • інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)
 • інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт
 • юрисконсульт
Випускник з професійною кваліфікацією «Магістр права» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт:
 • директор (начальник інший керівник)
 • підприємства
 • прокурор (області міста району)
 • директор (керівник) малого підприємства
 • сільськогосподарського
 • директор (керівник) малого промислового
 • підприємства (фірми)
 • помічник-консультант народного депутата
 • україни
 • спеціаліст-юрисконсульт
 • молодший науковий співробітник
 • (правознавство)
 • науковий співробітник (правознавство)
 • науковий співробітник-консультант
 • (правознавство)
 • адвокат
 • прокурор
 • прокурор-криміналіст
 • юрист
 • юрист-міжнародник
 • суддя
 • слідчий (органи внутрішніх справ)
 • інспектор (пенітенціарна система)
 • оперуповноважений (пенітенціарна система)
 • державний виконавець
 • інспектор праці (правовий)
 • нотаріус державний
 • нотаріус
 • приватний детектив
 • слідчий
 • слідчий в особливо важливих справах
 • судовий експерт
 • юрисконсульт
 • юрисконсульт
 • відповідальний секретар колегії судової
 • державний виконавець
 • секретар суду
 • секретар судового засідання
 • судовий виконавець
 • судовий розпорядник
 • помічник судді
 • помічник юриста
 • помічник приватного детектива
 • оперуповноважений
 • інспектор патрульної служби
 • командир відділення (органи внутрішніх справ)

Меню

Мій розклад