Подвійний диплом

Програма подвійного диплому – це можливість навчання за спільними освітніми програмами в українському та закордонному закладі вищої освіти з отримання дипломів двох університетів.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про академічну мобільність студентів СумДПУ імені А.С. Макаренка (https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/documents/polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_studentiv_46e20.pdf) та Положенням про перезарахування результатів навчання у СумДПУ імені А.С. Макаренка (затвердженого наказом від 30 вересня 2019 року № 420) (https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/polozhennya_pro_perezarahuvannya_rezultativ_navchannya_a4e48.pdf). Положенням передбачено ступеневу мобільність (навчанням Учасника у іншому закладі вищої освіти), кредитну мобільність (уможливлює перезарахування і визнання досягнень Учасників за результатами мобільності), перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін (проводиться на підставі порівняння навчальних планів ОПП та Академічної довідки, що надає Учасник. При цьому при перезарахуванні форм підсумкового контролю з дисциплін екзамен, складений у закладі, що приймає Учасника, може бути зарахований як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; залік).

Окрім цього, затверджено Порядок визнання у СумДПУ імені А.С. Макаренка ступенів освіти, здобутих у навчальних закладах інших держав (https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/poryadok_viznannya_stupeniv_osviti_v_navch_zakladah_inshih_derzhav_15832.pdf), яким встановлено процедуру визнання документів, що містять інформацію про набуття їх власником певного освітнього чи освітньо-професійного ступеня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку, а також про пройдені періоди навчання в іноземних закладах вищої освіти.

Кафедрою в межах співпраці з Вільним університетом Чорноризця Храбра м. Варна (Болгарія) успішно реалізовується міжнародна освітня програма магістерського рівня «Міжнародне право і безпека».

Вільний університет Чорноризця Храбра м. Варна

11 7cecd222 df93d

© 2021 Кафедра права та методики викладання правознавства.
При копіюванні текстової інформації і фотографій посилання на сайт обов'язкове.

Меню