Інтернаціоналізація освітньої діяльності кафедри спрямована на розвиток партнерських зв’язків з провідними закордонними університетами, освітніми організаціями та науковими центрами через участь у міжнародних програмах, проєктах, фахових зустрічах, міжнародних академічних обмінах студентами та науково-педагогічними працівниками, організацію та участь у міжнародних наукових заходах, сприяння публікаційній активності.

Члени групи забезпечення освітніх програм Право регулярно беруть участь у міжнародних школах прав людини, форумах та проєктах за підтримки ОБСЄ, Фонду Сороса, Ради з міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX.

Науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками міжнародних наукових конференцій, стажувань за кордоном (https://law.sspu.edu.ua/news/45-mizhnarodne-stazhuvannya-innovatsiji-v-nautsi-vikliki-suchasnosti, https://law.sspu.edu.ua/news/94-mizhnarodne-stazhuvannya, https://law.sspu.edu.ua/news/176-uchast-u-iv-ij-mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-konferentsiji-edinij-osvitnij-prostir-v-umovakh-tsifrovoji-transformatsiji, https://law.sspu.edu.ua/news/167-pidbito-pidsumki-mizhnarodnogo-naukovogo-stazhuvannya-v-bolgariji, https://law.sspu.edu.ua/news/166-sogodennya-ta-perspektivi-spivpratsi-z-varnenskim-universitetom), авторами публікацій у наукових закордонних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз.

Згідно договорів про співпрацю з іноземними ЗВО, кафедра права та методики викладання правознавства є співорганізатором проведення щорічної Міжнародної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» спільно з Молдавським Державним Університетом (Молдова), Університетом політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина (Молдова), Кишиневським державним педагогічним університетом імені I. Creanga (Молдова), Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини (Біларусь), Східно-Казахстанським державним університетом імені С. Аманжолова (Казахстан), Термезьким державним університетом імені Ойбека (Узбекістан), Північним національним університетом м. Іньчуань (КНР), Державним університетом м. Піза (Італія), Бартинським університетом (Туреччина), Школою професійної освіти Університету Ere (Туреччина), Туркменським державним педагогічним університетом імені Сейітназара Сейді (Туркменістан), Азербайджанською державною морською академією (Азербайджан).

СумДПУ імені А.С. Макаренка укладено Міжуніверситетську угоду про освітню і наукову співпрацю між Вищою технічною школою в Катовіцах (Польща), в межах якої здійснюються наукові стажування та публікації викладачів.

07 червня 2021 року підписано договір про співпрацю у науковій та освітній діяльності, розвитку інноваційних форм навчально-виховного процесу, організації спільних наукових та науково-практичних заходів та подій з Батумським університетом імені Шота Руставелі.

Угода з компанією E-SCIENCE SPACE (Республіка Польща) передбачає: організацію довгострокових проектів, у рамках яких спільно будуть працювати групи фахівців і студентів; обмін вченими; перепідготовку та підвищення кваліфікації для фахівців, викладачів і студентів; забезпечення спільних дослідницьких робіт і впровадження їх результатів; організацію, проведення й участь у симпозіумах, конференціях, семінарах; обмін досвідом, учбово-методичними матеріалами, документацією й інформацією з напрямків діяльності; розробку й організацію дистанційного навчання; взаємодопомогу в пошуку подальших наукових контактів та партнерів; розвиток можливостей супроводу активності публікацій вченого, і просування наукової публікації в міжнародних авторитетних виданнях, які входять до міжнародних баз даних Scopus або Web of Science

У науковій бібліотеці університету є доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science, що дає можливість учасникам освітнього процесу ознайомлення з сучасними науковими тенденціями. Доступ забезпечується в локальній мережі університету та бібліотеки.

Освітні програми кафедри передбачають ознайомлення здобувачів вищої освіти зі світовими науковими здобутками в галузі права, обмін інформацією та досвідом в аспекті формування академічної культури дослідника в освітньому просторі, популяризації результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти, презентацію науково-методичних праць, заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності через гостьові лекції досвідчених педагогів та юристів-практиків зарубіжних країн у межах проєктів.

Згідно Меморандуму про співпрацю з Варненським вільним університетом ім. Черноризця Храбра, магістр спеціальності Права 081 Сема В.В. навчався за програмою подвійних дипломів та здобув кваліфікацію магістра з міжнародної безпеки європейського університету та магістра права СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Для здобувачів вищої освіти в університеті створені можливості індивідуальної академічної мобільності у межах участі у програмах проєкту Еразмус+ та інших програм, грантів, стипендій тощо.

Меню

Мій розклад