Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальний та/або інформальній освіті визначає порядок зарахування в університеті здобувачам результатів неформальної та/або інформальної освіти, яка здобувалась за освітніми програмами та не передбачала присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але могла завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій при навчанні на території України та за її межами, а також інформальної освіти, яка здійснюється здобувачами у порядку самоосвіти.

Право на визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті поширюється на здобувачів всіх рівнів вищої освіти.

Перезарахування здійснюється на добровільній основі та передбачає підтвердження того, що здобувач досяг результатів навчання, передбачених освітньою програмою. Визнання таких результатів поширюється лише на нормативні дисципліни ОП (не більше 20% від загального обсягу кредитів, передбачених ОП в межах навчального року).

Спеціально створеною фаховою комісією (яка визначає можливість, форми та строки проведення атестації для визнання таких результатів навчання) може бути рекомендовано: повне, часткове зарахування або відмову у зарахуванні результатів неформальної освіти.

Зарахування результатів неформальної/інформальної освіти

Меню

Мій розклад