Метою академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників є поглиблення інтеграції у міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти, ефективності наукових досліджень та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо реалізації програм академічної мобільності регламентується Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних та працівників Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

(Положення про академічну мобільність).

Меню

Мій розклад