Міжнародна академічна мобільність

Метою академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників є поглиблення інтеграції у міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти, ефективності наукових досліджень та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо реалізації програм академічної мобільності регламентується Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних та працівників Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

(https://sspu.edu.ua/images/2021/docs/polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_zdobuvachiv_vischoyi_osviti_ta_naukovo-pedagogichnih_pracivnikiv_sumskogo_derzhavnogo_pedagogichnogo_universitetu_imeni_a_s_makarenka_f2d14.pdf).

Меню

Мій розклад