Академічна доброчесність

Відповідно до п.5.1 Кодексу академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в університеті здійснюється контроль самостійного виконання кваліфікаційних робіт, самостійності виконання науково-дослідних робіт, діагностики рівня підготовленості здобувача до практичної професійної або науково-дослідної діяльності та збереження прав інтелектуальної власності.

Згідно з Наказом № 506 від 07.11.2019 «Про врегулювання процедури запобігання та виявлення плагіату в академічних роботах працівників та здобувачів освіти в СумДПУ імені А. С. Макаренка» укладено ліцензійний договір з ТОВ «Плагіат» щодо надання права користування антиплагіатним програмним забезпеченням (код за ДК 021:2015 72250000-2 послуги, пов’язані із системами та підтримкою). Можливість перевірки здобувачам кваліфікаційних робіт (проєктів) надається через уповноважену особу Наукової бібліотеки університету. Система використовується через інтерфейс користувача (www.plagiat.pl та StrikePlagiarism.com).

Здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники підписують Декларації з академічної доброчесності.

Кафедра долучається до проведення тематичних загальноуніверситетських заходів, ознайомлюючи в різних формах здобувачів з політикою академічної доброчесності, з принципами і нормами професійної етики в освітній та науковій діяльності як невід’ємними складовими корпоративної культури.

До змісту дисциплін «Право інтелектуальної власності», «IКT», «Юридична деонтологія», а також Методичних рекомендацій щодо виконання курсових робіт включено проблематику технологій цитування, оформлення бібліографічного опису, важливості дотримання академічної доброчесності.

Відповідно до п. 6 Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за порушення етичних норм і принципів академічної доброчесності передбачається відповідальність залежно від характеру і змісту порушень, а також ступеня їх умисності. Моніторинг дотримання норм Кодексу забезпечує Комісія з питань етики та академічної доброчесності, яка є дорадчим органом університету, її діяльність регламентується Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Онлайн-курс з Академічної доброчесності для викладачів

Шановні викладачі!

Запрошуємо пройти онлайн-курс у рамках Декади академічної доброчесності.

Онлайн-курс з Академічної доброчесності

Шановні викладачі та студенти!

Пропонуємо пройти безкоштовний онлайн-курс з академічної доброчесності на платформі Ed-Era з отриманням сертифіката.

Меню

Мій розклад