Previous Next

Студенти і науково-педагогічні працівники обговорили питання забезпечення академічної доброчесності

Академічна доброчесність є важливим чинником ефективності освіти та здобуття передбачених відповідною освітньою програмою компетентностей.

З усвідомленням цього, на початку тижня кафедрою права та методики викладання правознавства було організовано та проведено низку заходів щодо популяризації серед здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою 081 «Право», принципів академічної доброчесності.

Студентам було запропоновано підготувати есе на загальну тематику «Академічна доброчесність як вимога сучасної університетської освіти». Слід відмітити, що участь у конкурсі взяли майже всі особи, що навчаються за вказаною освітньою програмою. За результатами конкурсу будуть визначені переможні, які отримають відповідні відзнаки.

Окрім цього, було проведено тренінг на тему «Академічна доброчесність: правове регулювання, форми недоброчесності та відповідальність за порушення академічної доброчесності». Під час тренінгу студенти взяли активну участь у визначенні шляхів удосконалення імплементації вимог академічної доброчесності у освітній процес.

Меню

Мій розклад