Previous Next

Міжнародна академічна мобільність викладачів кафедри

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

З 15 липня по 25 вересня 2021 року д.ю.н., професор кафедри Андрій Кучук та к.ю.н., старший викладач Роман Шестопалов взяли участь у міжнародній академічній мобільності на базі Пульського університету імені Юрая Добріле (Хорватія).

Координатором академічної мобільності стала завідувач кафедри доцент Олена Іваній. Програма передбачала 150 годин, з яких 50 годин аудиторної роботи та 100 годин позааудиторної роботи.

Під час аудиторної роботи учасниками було розглянуто:

1. Організація освітнього процесу та програми підготовки студентів в університетах Європи. Факультети та програми підготовки студентів. Організація освітнього процесу. Інтернаціоналізація та можливості отримання освіти для студентів з інших країн.

2. Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу. Використання інноваційних технологій в освітньому процесі. Академічна мобільність студентів як органічна частина освітнього процесу в університеті.

3. Підготовка науковців в Європі та можливості україно-європейської наукової співпраці Специфіка наукової підготовки. Написання наукової роботи та її публікація. Студентські наукові школи та спільноти молодих науковців.

4. Наука як основа освітнього процесу – за напрямом роботи кожного учасника

Позааудиторна або дистанційна частина стажування включала:

  1. Вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету.
  2. Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням.
  3. Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу.
  4. Робота з електронним бібліотечним фондом (електронний код доступу надається).
  5. Ознайомлення з віртуальними лекційними курсами викладачів університетів.
  6. Підготовка публікації до розділу колективної монографії за обраним напрямом.

Після успішного завершення програми академічної мобільності учасники отримали сертифікати та корисний досвід кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів

Меню

Мій розклад