Previous Next

Захист звітів за підсумками навчальної практики

15 березня відбулася звітна конференція за результатами навчальної практики студентів 3 курсу заочної форми навчання.

Відповідно до навчального плану студенти 3 курсу проходять практичну підготовку, яка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми Право та спрямована на послідовне вивчення всіх аспектів правової роботи, що проводиться юридичними службами підприємств, організацій, юридичними фірмами або юрисконсультами.

Базами практик цьогоріч стали: ТОВ «МХП-Урожайна країна» м. Ромни, Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради, військова  частина  А1119, Бізнес центр Плаза м. Конотоп та фізичні особи-підприємці.

Теоретичними завданнями навчальної практики, які ставилися перед здобувачами вищої освіти були:

- з’ясування основних особливостей баз практики та їх правового статусу;

- поглиблене вивчення їх структури, організації діяльності, форм і методів здійснення поставлених перед ними завдань;

- застосування правових норм, що регулюють організацію і діяльність баз практики, а також норм, які вони застосовують у своїй діяльності;

- на основі аналізу теоретичних підходів реалізації діяльності конкретних баз практики в своїй науковій роботі визначити пропозиції, які покликані удосконалити діяльність цих підрозділів.

Під час звітної конференції перед комісією, до складу якої входять викладачі кафедри права та методики викладання правознавства й керівник відділу практики університету, практиканти презентували результати виконаних ними практичних завдань, а саме: доручень та завдань посадових осіб, пов’язаних із функціональними обов’язками за фахом; представляли організаційну структуру тієї ланки, в якій проходили навчальну практику; демонстрували самостійно складані процесуальні та інші службові документи, аналізували застосування відповідних правових норм і пропонували  рекомендації щодо їх удосконалення.

Члени комісії задавали питання накшталт: З якими складнощами ви стикалися на практиці? Які з вивчених дисциплін найбільше знадобилися під час виконання практичних завдань? Яких знань чи навичок виявилося недостатньо? Наскільки активно допомагали при підготовці документів представники бази практики? тощо.

Усі студенти зазначили, що навчальна практика – це чудова можливість застосувати у професійній роботі отримані теоретичні знання, уміння та навички. Отриманий досвід допоміг оцінити їм свої фахові компетентності та краще підготуватися до професійної діяльності в майбутньому.

Меню

Мій розклад 🎅 ☃️ 🎁 🌟 🎄