Previous Next

Практикуючі правники в освітньому процесі

29 березня для студентів, що навчаються за програмою 081 Право, професором Андрієм КУЧУКОМ та адвокатом Сергієм КУЛЬБАЧЕМ було проведено бінарну лекцію на тему «Європейський суд з прав людини: досвід звернення».

Важливою компетентністю сучасного правника є здатність застосовувати норми Європейської конвенції з прав людини і практику Європейського суду з прав людини. Статистичні дані щодо кількості звернень до цього Суду з заявами проти України вказують, що Україна входить до трійки держав, проти яких подається найбільша кількість скарг. Що може вказувати, зокрема, на наявність системних проблем діяльності органів правопорядку. Саме тому наш гість присвятив свою лекцію проблематиці звернень до Європейського суду з прав людини. Адвокат Сергій КУЛЬБАЧ поділився зі студентами власним досвідом звернення до цього Суду, розповів окремі аспекти проваджень у справах «Приходько та інші проти України», «Іванчак проти України», «Адамович проти України» та ін.

Лекторами було наголошено на важливості реалізації в правничій діяльності вимог справедливості, акцентовано увагу на необхідності знання норм матеріального та процесуального національного права.

Жваве обговорення викликало роз’яснення про інтерпретацію поняття «використання всіх національних засобів юридичного захисту» у контексті підстав звернення до Європейського суду з прав людини.

Меню

Мій розклад