Новини

Бінарна лекція: практично-діяльнісне наповнення освітнього процесу

Бінарні заняття сприяють узагальненню та закріпленню знань, формують не лише програмні компетентності, але й творчу уяву, образне мислення, пробуджують інтерес до пошукової та дослідницької діяльності, зокрема, у цифровому та медіасередовищі.

Наявність в аудиторії двох лекторів пожвавлює лекцію як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить  здобувачів порівнювати, оцінювати, аналізувати і дивитися на одне і те ж явище, але з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.

09 жовтня 2023 року в рамках дисципліни «Електронне урядування та цифрові технології» відбулась бінарна віртуальна лекція-екскурсія судом «Електронний суд. Знайомство з роботою судді» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Лектори – доцент Іваній Олена Миколаївна та помічник голови Зарічного райсуду м. Суми Хілько Юлія Анатоліївна   розповіли слухачам про структуру суду, його технічне оснащення й основні напрямки діяльності, порядок звернення до суду,  можливість здійснення «безконтактного» судочинства з використанням сучасних технічних засобів.

Юлія ХІЛЬКО розкрила різні аспекти діяльності суду і його апарату, а саме: систему документообігу суду, здійснення розподілу справ, тривалість розгляду справ, величину застави, охорону учасників процесу, суд присяжних та багато інших.

Олена ІВАНІЙ зосередила увагу на програмі «Електронний суд», що забезпечує можливість користувачам створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів.

Лекцію проведено з використанням платформи Zoom. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти.

Меню

Мій розклад