Новини

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі», присвячена 100-річчю заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

31 травня – 01 червня 2024 р. відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі», 100-річчю заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, організована кафедрою права та публічного управління.

Мета заходу: комплексний аналіз актуальних проблем сучасної правової науки, публікація наукових результатів правничих досліджень науковців та практиків; видання міжнародної колективної монографії; обмін науковими результатами, дослідницькими проектами та досвідом юристів-практиків; популяризація СумДПУ імені А.С. Макаренка в Україні та на міжнародній арені; участь у грантовому проєкті Європейського Союзу Еразмус+ «Євроінтеграція як рух до загальнолюдських цінностей» № 101124775 – European Integration – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH.

У конференції взяли участь понад 300 науковців, більшість із яких виступили авторами тез до збірника матеріалів у 2 томах. Окрім того, підготовлена до друку міжнародна колективна монографія «Теоретичні та прикладні аспекти публічного управління в умовах правової держави: стан і перспективи».

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Країни-учасниці:

 1. Польща
  Варшавський університет
  E-SCIENCE SPACE
  Університет Нижньої Сілезії, Вроцлав
  Університет Варміньсько-Мазурський в Ольштині
 1. Словакія
  Технічний університет у Кошицях
 1. Чехія
  Економічний університет у Празі
  Технічний університет у Ліберці
 1. Грузія
  Батумський державний університет імені Шота Руставелі
 1. Узбекістан
  Термезький державний університет імені Ойбека
 1. Турецька Республіка
  Університет Баликесир
 1. Італія
  Державний університет м. Піза
 1. Туркменістан
  Туркменський державний педагогічний університет імені Сейітназара Сейді
 1. Азербайджан
  Азербайджанська державна морська академія
 1. Україна

Заклади вищої освіти України:

 1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків)
 2. Національний університет «Львівська політехніка» (Львів)
 3. Національна академія Служби безпеки України (Київ)
 4. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)
 5. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Київ)
 6. Донецький державний університет внутрішніх справ (Кропивницький)
 7. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Дніпро)
 8. Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса)
 9. Львівський державний університет внутрішніх справ (Львів)
 10. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця)
 11. Сумський державний університет (Суми)
 12. Пенітенціарна академія України (Чернігів)
 13. Державний університет «Житомирська політехніка» (Житомир)
 14. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ)
 15. Університет митної справи та фінансів (Дніпро)
 16. Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав)
 17. Національний авіаційний університет (Київ)
 18. Одеський національний технологічний університет (Одеса)
 19. Красноградський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» (Красноград)
 20. Бердянський державний педагогічний університет (Запоріжжя)
 21. Європейський університет (Київ)
 22. Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)
 23. Білоцерківський національний аграрний університет (Біла Церква)
 24. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
 25. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (Київ)
 26. Науково-дослідний інститут публічного управління та права (Хмельницький)
 27. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Мелітополь)
 28. ПВНЗ «Європейський університет» (Київ)
 29. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці)
 30. Маріупольський державний університет
 31. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ)
 32. Державний торговельно-економічний університет (Київ)
 33. Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Установи та організації:

 1. Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин
 2. Науково-дослідний інститут публічного управління та права (Хмельницький)
 3. Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
 4. Дніпропетровська обласна прокуратура
 5. Сумська обласна рада
 6. Комунальний заклад Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» (Тростянець)
 7. ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Науково-практична конференція – це вагомий внесок у виховання молодого покоління, адже наукова діяльність – важлива складова професійної підготовки сучасних фахівців, що формує практичні навички,  розширює їх кругозір, зміцнює творчі сили, дає можливості бути конкурентноздатними на ринку праці.

У рамках конференції відбувся науково-практичний вебінар «Змінюй громаду і країну! Інструменти впливу для громадян» за участю стейкхолдерів.

За результатами конференції видано збірник наукових праць Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, 31 травня 2024 р. – 01 червня 2024 року). У 2-х томах. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2024 та підготовлена до друку міжнародна колективна монографія «Теоретичні та прикладні аспекти публічного управління в умовах правової держави: стан і перспективи».

Матеріали конференції (програму, збірники, сертифікати учасників) можна скачати на офіційному сайті конференції за покликанням https://law-conf.sspu.edu.ua

Меню

Мій розклад