Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Майбутні юристи долучилися до загальноуніверситетських заходів, присвячених академічній доброчесності. Викладачі кафедри провели виховні години, на яких обговорили зі студентами Кодекс академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Здобувачі вищої освіти ознайомилися з політикою академічної доброчесності, з принципами і нормами професійної етики в освітній та науковій діяльності, як невід’ємними складовими корпоративної культури. Науково-педагогічні працівники розказали про порядок перевірки наукових робіт на плагіат в університеті та про відповідальність за порушення норм академічної доброчесності. Було запропоновано також пройти он-лайн курс з академічної доброчесності за посиланням https://law.sspu.edu.ua/main/zahalna-informatsiia/akademichna-dobrochesnist

Меню

Мій розклад