Previous Next

Співпраця кафедри з європейською компанією E-SCIENCE.SPACE

У 2021 році Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка та E-SCIENCE.SPACE уклали угоду про співпрацю у сфері науково-освітньої діяльності.

Сторони домовились розробити та вже почали реалізовувати програми обміну інформацією задля розвитку науково-дослідницької та інноваційної діяльності.

Співпраця Сторін полягає в:

- розробці та апробації ефективних механізмів взаємодії Університету з компанією під час проведення науково-дослідних робіт з актуальних для обох сторін напрямів;

- проведенні спільних заходів, у тому числі конференцій, семінарів, консультацій, виставок, презентацій;

- сприянні поширенню інформації щодо взаємного інтересу науковим дослідженням, новим розробкам, публікаціям та іншим матеріалам.

Укладена угода включає в себе багато напрямів спільного розвитку, а саме:

  • Забезпечення спільного пошуку, відбору, аналізу, адаптації, супроводу та втілення інноваційних проєктів.
  • Обмін інформацією та практичним досвідом у реалізації передових наукових розробок та технологій, організації освітніх та наукових заходів.
  • Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, виставок тощо), а також створення спільних наукових просторів та освітніх центрів, інкубаторів, хабів, лабораторій.
  • Розробка та втілення програм, курсів, проєктів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо функцій і ролі наукових досліджень та професійного портрета науковця.
  • Визначення, напрацювання та досягнення інноваційних цілей у сфері наукової і науково-технічної діяльності, міжнародного науково-технічного співробітництва.
  • Підтримка та сприяння науковим, науково-педагогічним співробітникам у підвищенні кваліфікації, здійсненню викладацької, наукової та науково-технічної роботи в Україні та у світі.

Також, за сприяння компанії E-SCIENCE.SPACE науково-педагогічні працівники мають можливість підвищувати свій професійний рівень: публікувати свої наукові роботи в міжнародних виданнях, обмінюватись знаннями не тільки зі своїми вітчизняними колегами, але і з закордонними спеціалістами.

Так, у рамках угоди компанією E-SCIENCE.SPACE спільно з нашою кафедрою було проведено ряд міжнародних заходів, серед яких: стажування науково-педагогічних працівників, семінари, тренінги, науково-практичні конференції (Болгарія, Хорватія, Словенія), академічна мобільність студентів (Болгарія). Компанія E-SCIENCE.SPACE сприяла публікації наукових праць наших викладачів в міжнародних виданнях, індексованих у Scopus та Web of Science Core Collection.

Сьогодні міжнародне співробітництво є одним із основних пріоритетів СумДПУ імені А.С. Макаренка та нашої кафедри зокрема. Багатопрофільний міжнародний розвиток університету забезпечує його студентам та викладачам широке коло можливостей застосувати та вдосконалити свої професійні навички, а також допомагає постійно вдосконалювати освітній процес.

Меню

Мій розклад