Студентський науковий гурток «Закон» – одна з форм наукової діяльності здобувачів вищої освіти, спрямована на розширення наукового потенціалу та формування навичок науково-дослідної діяльності у здобувачів вищої освіти шляхом залучення їх до проведення наукових засідань, підготовки та обговорення на них докладів, написання наукових статей та їх подальшого опублікування.

Членом наукового гуртка «Закон» може бути кожен здобувач вищої освіти, який регулярно приймає участь у його засіданнях та цікавиться відповідною науковою діяльністю.

Основною метою діяльності студентського наукового гуртка «Закон» є цілеспрямована робота з формування високого рівня правосвідомості та правової культури студентів, поширення правових знань та правової інформації; виявлення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих раніше, але недостатньо досліджених позицій права.

Основними завданнями діяльності студентського наукового гуртка «Закон» є:

  • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки здобувачів вищої освіти, розвитку наукового мислення й аналітичних здібностей; розширенні кругозору та ерудиції;
  • підвищення якості професійної підготовки молодих спеціалістів;
  • допомога здобувачам вищої освіти в самостійному вивченні, пошуку та організаційне забезпечення їх наукової роботи;
  • своєчасне інформування здобувачів вищої освіти про заплановані наукові заходи, конференції, конкурси, виставки та інше;
  • проведення науково-практичних заходів з тематики гуртка, кафедри права та МВП.

Меню

Мій розклад