Моніторинг якості освіти

Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

  • удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
  • підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
  • посилення кадрового потенціалу Університету;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
  • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
  • забезпечення публічності інформації про діяльність Університету;
  • створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти.

Меню

Мій розклад