Перелік компонентів освітньо-професійної програми 2016

Дисципліна Робоча програма
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Українська мова за професійним спрямуванням download
Історія та культура України download
Англійська мова download
Основи екології download
Сучасні інформаційні технології download
Філософія download
Цикл професійної підготовки
Теорія держави і права download
Конституційне право України download
Історія держави і права України download
Історія держави і права зарубіжних країн download
Основи римського права download
Забезпечення прав людини download
Вступ до права ЄС download
Юридична деонтологія download
Державне право зарубіжних країн download
Судові та правоохоронні органи download
Адміністративне право download
Цивільне та сімейне право download
Кримінальне право та кримінальний процес download
Діловодство в юридичній практиці download
Криміналістика download
Міжнародне публічне право download
Міжнародне приватне право download
Основи фінансового і банківського права download
Трудове право download
Право інтелектуальної власності та інформаційних технологій в юридичній діяльності download
Цивільний процес download
Адміністративний процес download
Юридична психологія download
Вибіркові компоненти ОП
2.1 Вибір із циклу професійної підготовки
Державне будівництво та місцеве самоврядування / Теорія правозастосування downloaddownload
Юридичний практикум/ Основи юридичної клінічної практики downloaddownload
Правові аспекти діяльності міжнародних організацій / Основи гендерної політики downloaddownload
Господарське право / Земельне право downloaddownload
Історія політичних і правових вчень / Історія вчень про державу і право downloaddownload
Освітнє право / Господарський процес downloaddownload
Правова статистика / Підприємницьке право downloaddownload
Кримінологія / Кримінально-виконавче право downloaddownload
Юридична конфліктологія та теорія переговорів / Судова риторика downloaddownload
Торгове та митне право / Практика ЄСПЛ downloaddownload
2.2 Цикл загальної підготовки
Політологія/релігієзнавство/культурологія downloaddownload
Соціологія/філософія науки/філософія права downloaddownloaddownload
Практична підготовка
Ознайомча практика «Вступ до фаху» в центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги download
Навчальна практика в судових та правоохоронних органах (професійно-орієнтована) download
Виробнича практика в органах державної влади та державних установах (переддипломна) download
Підсумкова атестація
Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін download

Меню

Мій розклад