Перелік компонентів освітньо-професійної програми 2021

Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Силабус

Робоча
програма

Методичні
рекомендації

Обов’язкові навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія та культура України

download

download

 

ОК 2

Ораторське мистецтво

download

download

 

ОК 3

ІКТ

download

download

 

ОК 4

Українська мова за професійним спрямуванням

download

download

 

ОК 5

Філософія

 

download

 

ОК 6

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

download

 

Цикл професійної підготовки

ОК 7

Загальна теорія права

download

download

download

ОК 8

Юридична деонтологія

download

download

download

ОК 9

Юридична логіка

download

download

download

ОК 10

Юридичні інновації

download

download

download

ОК 11

Основи наукових досліджень

download

download

download

ОК 12

Історія держави і права

download

download

download

ОК13

Вступ до права ЄС

download

download

download

ОК 14

Фінансове  право

download

download

 

ОК 15

Освітнє право

download

download

download

ОК 16

Психологія

download

download

 

ОК 17

Конституційне право

download

download

download

ОК 18

Забезпечення прав людини та практика ЄСПЛ

download

download

download

ОК 19

Основи управління у сфері освіти

 

download

 

ОК 20

Основи юридичної клінічної практики

download

download

download

ОК 21

Земельне право

download

download

 

ОК 22

Цивільне право

download

download

download

ОК 23

Кримінальне право

download

download

download

ОК 24

Кримінальний процес

download

download

download

ОК 25

Філософія права

download

download

download

ОК 26

Адміністративне право

download

download

 

ОК 27

Цивільний процес

download

download

download

ОК 28

Сімейне право

download

download

download

ОК 29

Основи ІТ права та права інтелектуальної власності

download

download

download

ОК 30

Трудове право та право соціального забезпечення

download

download

download

ОК 31

Адміністративний процес

download

download

 

ОК 32

Господарське право

download

download

download

ОК 33

Господарський процес

download

download

 

ОК 34

Міжнародне публічне та приватне право

download

download

download

ОК 35

Курсова робота з Освітнього права

download

download

download

ОК 36

Курсова робота з Адміністративного права

download

download

 

Практична підготовка

ПП 1

Ознайомча практика «Вступ до фаху» в Управлінні освіти і науки СМР

download

download

download

ПП 2

Навчальна практика на підприємствах, установах та організаціях

download

download

download

ПП 3

Виробнича практика в судових та правоохоронних органах

download

download

download

Підсумкова атестація

ПА 1

Комплексний атестаційний екзамен з фахових дисциплін

 

download

 

Меню

Мій розклад